poniedziałek lipca 15 , 2024

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

jkmneptun logo

Zarząd Jachtklubu Morskiego ,,NEPTUN” zaprasza Kolegę/Koleżankę na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się 19 maja 2024r.{ niedziela}, w pierwszym terminie o godzinie 11.00, lub w drugim terminie o godz. 11.30 w sali kominkowej Jachtklubu Morskiego Neptun.

 

Program Walnego zebrania sprawozdawczego przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór protokolantów.
4. Propozycje zmian do porządku obrad.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.3
8. Przedstawienie sprawozdań:
• Zarządu Klubu
• Komisji Rewizyjnej
• Sądu Koleżeńskiego
9. Dyskusja nad sprawozdaniami .
10. Wolne wnioski i propozycje uchwał
11. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków
12. Zatwierdzenie uchwał i wniosków.
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Za Zarząd
Jacek Polański
sekretarz JKM Neptun