wtorek września 26 , 2023

UWAGA Zmiana wysokości Składki Członkowskiej

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków JKM Neptun w dniu 07.05.2023 decyzją swoich członków zmieniło wysokość składki członkowskiej.

Składka członkowska podstawowa od dnia 01.06.2023 wynosi 120 zł, a składka członkowska rodzinna wynosi 50% składki członkowskiej podstawowej tj. 60zł.

W/w decyzja obowiązuje od dnia 07.05.2023r.